Սեղանի անձեռոցիկներ

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15±5%

Փաթեթավորումը՝ 200

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15±5%

Փաթեթավորումը՝ 200

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15±5%

Փաթեթավորումը՝ 200

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15±5%

Փաթեթավորումը՝ 200

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15±5%

Փաթեթավորումը՝ 200

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15±5%

Փաթեթավորումը՝ 200

Շերտերի քանակը՝  4

Չափսերը՝ 10սմ

Քանակը՝ 10±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  4

Չափսերը՝ 10սմ

Քանակը՝ 10±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 10սմ

Քանակը՝ 10

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 10 սմ

Քանակը՝ 10

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 10սմ

Քանակը՝ 10±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 3
Չափեսերը՝20x20±5% սմ
Քանակը՝ 10
Փաթեթավորումը՝ 24


Շերտերի քանակը՝ 3
Չափեսերը՝20x20±5% սմ
Քանակը՝ 10
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  4

Չափսերը՝ 10սմ

Քանակը՝ 10±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  4

Չափսերը՝ 10սմ

Քանակը՝ 10±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  4

Չափսերը՝ 10սմ

Քանակը՝ 10±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15

Փաթեթավորումը՝ 36