Սեղանի անձեռոցիկներ

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 18

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 75±5%

Փաթեթավորումը՝ 28

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 24.5x26.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 32

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 24.5x26.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 32

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x12.5սմ
Քանակը՝ 70±5%
Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 80±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 80±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 18

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 75±5%

Փաթեթավորումը՝ 28

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 24.5x26.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 32

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x12.5սմ
Քանակը՝ 70±5%
Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 80±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 18

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 50±5%

Փաթեթավորումը՝ 60

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 24.5x26.5սմ

Քանակը՝ 50±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 80±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 18

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 30մ

Քանակը՝ 4

Փաթեթավորումը՝ 10

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Չափսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 50±5%

Փաթեթավորումը՝ 60

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x12.5սմ
Քանակը՝ 70±5%
Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 150±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափսերը՝ 18.5x12.5սմ
Քանակը՝ 70±5%
Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 18

Շերտերի քանակը՝ 1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 33x33սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 18

Շերտերի քանակը՝ 1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 21x21սմ

Քանակը՝ 220±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x12.5սմ

Քանակը՝ 130±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 18

Շերտերի քանակը՝ 1

Չափսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 21x17սմ

Քանակը՝ 220±5%

Փաթեթավորումը՝ 32

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 18.5x12.5սմ

Քանակը՝ 130±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 18

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 21x14սմ

Քանակը՝ 220±5%

Փաթեթավորումը՝ 45

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 28x28սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 32

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափեսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 80±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 130±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 28x28սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 32

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափեսերը՝ 18.5x19սմ
Քանակը՝ 80±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 130±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 50±5%

Փաթեթավորումը՝ 60

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 130±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 16

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 50±5%

Փաթեթավորումը՝ 60

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 130±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափեսերը՝ 18.5x12.5սմ
Քանակը՝ 80±5%
Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 20

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x12.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափեսերը՝ 18.5x12.5սմ
Քանակը՝ 80±5%
Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 20

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x12.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 40


Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 20

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x12.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 25x25սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 20

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x12.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 25x25սմ
Քանակը՝ 50±5%
Փաթեթավորումը՝ 60

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 60±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 25x25սմ
Քանակը՝ 50±5%
Փաթեթավորումը՝ 60

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 60±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x19սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2
Չափեսերը՝ 25±5% մ
Քանակը՝ 4
Փաթեթավորումը՝ 10

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 60±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x12.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 30

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 60±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 18.5x12.5սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 30

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 80±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 28x28սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 32

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 80±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 17.5x12.5սմ

Քանակը՝ 120±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 15±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 80±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 17.5x12.5սմ

Քանակը՝ 120±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 80±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 17.5x12.5սմ

Քանակը՝ 120±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 180±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 180±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 180±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 180±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 1
Չափեսերը՝ 30x30սմ
Քանակը՝ 100±5%
Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 20.5x13.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 25x25սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 32

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 30x30սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 20.5x19.5սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 21x21սմ

Քանակը՝ 220±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 21x17սմ

Քանակը՝ 220±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 21x14սմ

Քանակը՝ 220±5%

Փաթեթավորումը՝ 45

Շերտերի քանակը՝  2

Չափսերը՝ 21x17սմ

Քանակը՝ 300±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափսերը՝ 21x17սմ

Քանակը՝ 150±5%

Փաթեթավորումը՝ 40

Շերտերի քանակը՝  3

Չափսերը՝ 21x17սմ

Քանակը՝ 200±5%

Փաթեթավորումը՝ 24