Սեղանի անձեռոցիկներ

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 18x11սմ

Քանակը՝ 66±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 18x11սմ

Քանակը՝ 60±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 18x11սմ

Քանակը՝ 66±5%

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 18x13սմ

Քանակը՝ 72±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 18x15սմ

Քանակը՝ 100±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 18x15սմ

Քանակը՝ 120±5%

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափսերը՝ 23մ

Քանակը՝ 32

Փաթեթավորումը՝ 1

Շերտերի քանակը՝  3

Չափսերը՝ 23մ

Քանակը՝ 4

Փաթեթավորումը՝ 10

Շերտերի քանակը՝ 3
Չափեսերը՝ 18մ
Քանակը՝ 2
Փաթեթավորումը՝ 10

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 26մ

Քանակը՝ 2

Փաթեթավորումը՝ 20

Չափեսերը՝ ՝ 65մ±5%
Փաթեթավորումը՝ 8

Քանակը՝ 500գ
Փաթեթավորումը՝ 20

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 21.25մ

Քանակը՝ 1

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 60

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 21.25մ

Քանակը՝ 2

Փաթեթավորումը՝ 10

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 72

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 21.25մ

Քանակը՝ 4

Փաթեթավորումը՝ 10

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 100

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 21.25մ±5%

Քանակը՝ 1

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 120

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  3

Չափեսերը՝ 21.25մ

Քանակը՝ 6

Փաթեթավորումը՝ 4

Քանակը՝ 500մլ
Փաթեթավորումը՝ 15

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 25մ

Քանակը՝ 4

Փաթեթավորումը՝ 10

Քանակը՝ 500մլ
Փաթեթավորումը՝ 15

Շերտերի քանակը՝  2

Չափեսերը՝ 25մ

Քանակը՝ 4

Փաթեթավորումը՝ 10

Քանակը՝ 500մլ
Փաթեթավորումը՝ 15

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 35x38սմ

Քանակը՝ 3

Փաթեթավորումը՝ 120

Քանակը՝ 500մլ
Փաթեթավորումը՝ 12

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 35x38սմ

Քանակը՝ 3

Փաթեթավորումը՝ 120

Քանակը՝ 500մլ
Փաթեթավորումը՝ 12

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 35x38սմ

Քանակը՝ 3

Փաթեթավորումը՝ 120

Քանակը՝ 500գ
Փաթեթավորումը՝ 20

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 35x38սմ

Քանակը՝ 3

Փաթեթավորումը՝ 120

Քանակը՝ 330մլ

Փաթեթավորումը՝ 12

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 35x38սմ

Քանակը՝ 3

Փաթեթավորումը՝ 120

Քանակը՝ 5լ

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 35x38սմ

Քանակը՝ 3

Փաթեթավորումը՝ 120

Քանակը՝ 5լ

Շերտերի քանակը՝  1

Չափեսերը՝ 38x38սմ

Քանակը՝ 3

Փաթեթավորումը՝ 120

Շերտերի քանակը՝  1

Չափսերը՝ 38x38սմ

Քանակը՝ 10

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 60

Փաթեթավորումը՝ 36

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 72

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 100

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 120

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 120

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝  1

Քանակը՝ 72

Փաթեթավորումը՝ 24

Շերտերի քանակը՝ 2

Չափսերը՝ 24մ

Քանակը՝ 2

Փաթեթավորումը՝ 10

Շերտերի քանակը՝ 2

Չափսերը՝ 24մ

Քանակը՝ 8

Փաթեթավորումը՝ 6

Շերտերի քանակը՝ 2

Չափսերը՝ 24մ

Քանակը՝ 12

Փաթեթավորումը՝ 4